Zespół Szkół w Książu Wielkim
Uwaga!
W związku z tym, że Zespół Szkół im. W.Witosa został zlikwidowany, niniejsza strona ma charakter jedynie pamiątkowy. Kształcenie w tym samym budynku prowadzi natomiast
Zespół Niepublicznych Szkół i Placówek w Książu Wielkim

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Książu Wielkim

    Zobacz film o szkole COMENIUS
 
ERASMUS+
Pałac Myszkowskich w Książu Wielkim

Pałac Myszkowskich w Książu Wielkim - siedziba szkoły